Statkraft har sålt vindkraftsprojektet Björkvattnet

Björkvattnet, som ligger i anslutning till Statkrafts redan driftsatta vindpark Björkhöjden, är beläget i Ragunda kommun. Tillståndet möjliggör 30-35 vindkraftverk. För mer information om försäljningen kontakta Johan Boström, chef för vindprojekt i Statkraft Sverige,...

Oroande avslag gällande höjning av vindkraftverk

Mark- och miljööverdomstolen har valt att avslå Statkrafts ansökan om ändring av totalhöjden på vindkraftverken i tillstånden för Ögonfägnaden och Bodhögarna. Beslutet är prejudicerande och innebär att svensk vindkraft riskerar hamna på efterkälken då...
Pressmeddelande: SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

Pressmeddelande: SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen. Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, bildades 2007 för att utveckla vindkraft på SCAs marker i Norrlands...
Välbesökt invigning av Skandinaviens största vindkraftsområde

Välbesökt invigning av Skandinaviens största vindkraftsområde

Ungefär 850 gäster deltog i invigningen av vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden den 1 juni. Kvällen bjöd på härligt sommarvärme och bitvis strålande sol. Utsikten över blånade berg och 123 vindkraftverk fick agera fond för invigningen som hade temat Folkets...
Respektlös hantering av citat om ljudstörningar

Respektlös hantering av citat om ljudstörningar

Statkraft SCA Vind AB hade under 2014-2015 problem med ljudstörningar, då vindparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden var nybyggda och under intrimning. Vi har idag kommit till rätta med de flesta ljudproblemen kring våra parker och ÅF har genomfört mätningar som visar...

Lågfrekventa ljud och annan ljudspridning

Vi har sammanställt en rapport kring de störningar av lågfrekvent ljud som uppstått vid vindparkerna Mörttjärnberget, Ögonfägnaden och Björkhöjden. Det ljud som upplevts mest störande från vindkraftverken är det onormala lågfrekventa ljudet runt 70-80 Hz som uppstått...

Slutrapport angående ljudmätningar

Under hösten 2014 fick Statkraft SCA Vind AB klagomål på ljudstörningar från ett flertal närboende till våra vindparker. Med anledning av det blev vi ålagda av miljöskyddsenheterna på Länsstyrelserna i Jämtland och Västnorrland att mäta ljud i och kring Björkhöjden...