Projekthistorik

Här har vi samlat projekthistorik för våra vindparker (2007-2016).
MånadsbrevTillståndsansökan

Byggprocessen i bilder

Bilderna är från byggnationen av vindpark Stamåsen 2011-2013.

Byggprocessen 

Filmen är producerad 2012 när SCA var delägare i vindparkerna.

Månadsbrev

Under byggprocessen har vi med hjälp av månadsbrev berättat om vad som varit på gång i de olika vindparkerna. Här finns månadsbreven för varje vindpark samlade.

Varje PDF innehåller alla månadsbrev för tidsperioden vindparken byggdes. Högerklicka på filen och välj ”Hämta länkad fil som..” för att spara ner filen till din dator. För att endast läsa månadsbreven, klicka på länken så öppnas filen i ett nytt fönster i din webbläsare.

Tillståndsansökan
och tillstånd

Här kan du ta del av våra tillståndsansökningar för respektive vindpark och de slutgiltiga tillstånden.

Filerna med tillståndsansökningarna är komprimerade till zip-filer innehållande ansökan, karta, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning samt kompletteringar för respektive vindpark. Tillståndsbesluten är uppladdade som PDF-dokument. Klicka på länken så öppnas filen i ett nytt fönster i din webbläsare.

Högerklicka på filen och välj ”Hämta länkad fil som..” för att spara ner filen till din dator.

Projekten i korthet
2007-2016

April 2017

Statkraft blir ensam ägare när SCA och Statkraft renodlar samarbetet.

Juni 2016

Invigning av Björkhöjden och Ögonfägnaden

2015

Montering av turbiner Björkhöjden (etapp 2)

Juni 2014

Invigning av Mörttjärnberget

2014

Montering av turbiner Ögonfägnaden och Björkhöjden (etapp 1)

September 2013

Invigning av Stamåsen

2013

Montering av turbiner Mörttjärnberget

September 2012

Investeringsbeslut för Ögonfägnaden och Björkhöjden

Hösten 2012

Montering av turbiner Stamåsen

November 2011

Tillstånd Björkhöjden, Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna vinner laga kraft

Höst 2011–2012

Mark- och infrastrukturarbete för Mörttjärnberget och Stamåsen

Augusti 2011

Investeringsbeslut för Stamåsen (etapp 1)

Juni 2011

Investeringsbeslut för Mörttjärnberget

December 2009 – januari 2010

Samtliga tillstånd har kommit från Länsstyrelsernas miljöprövningsdelegation

September 2009

Öppna möten med länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer

Januari 2009 – sensommaren 2009

Kungörelse av ansökan och remissrunda. Tid för yttranden

19 december 2008

Tillståndsansökan lämnas in

Februari – augusti 2008

Rovfågelinventering

Maj – augusti 2008

Naturvärdesinventering

Mars – november 2008

Miljökonsekvensbeskrivning

November 2007 – oktober 2008

Samråd med berörda länsstyrelser, kommuner och allmänhet