Utveckling av nya vindprojekt

Stor potential

I Sverige finns det fortfarande stor potential för utbyggnad av vindkraft både på land och till havs.

Statkraft satsar stora resurser på utbyggnad av vindkraft och hoppas att spelreglerna för vindkraftsutbyggnaden ska bli tydligare.

Ansvarig för utveckling av nya vindprojekt är Johan Boström.