• Få driftinformation
  direkt i din mobil
 • Om Statkraft
 • Projekthistorik
 • Med anledning av Kammarrättens beslut
  anemptytextlline
  Vindkraftparken i Tribbhult är föremål för två olika prövningar, dels tillståndsprövningen av parken, dels lagligheten av kommunens beslut att återkalla vetot enligt kommunallagen...
 • Björkhöjden
 • Mörttjärnberget
 • Stamåsen
 • Vy över vindpark Ögonfägnaden
  Ögonfägnaden

Välkommen till våra vindparker och vindprojekt

Statkraft äger fyra vindparker i Jämtland och Västernorrland. Totalt 186 vindkraftverk fördelade på 83,5 km² skogsmark.

Vindkraftverken har en tornhöjd på 115 meter. Rotorbladens diameter är 113 meter. Effekten är 2,3 MW (Stamåsen), 2,5 MW (Mörttjärnberget) och 3,2 MW (Björkhöjden och Ögonfägnaden).

Vindparkerna bidrar tillsammans med cirka 1,6 TWh per år – det motsvarar elkonsumtionen i 79.600 eluppvärmda villor.

Under 2017 producerade vindkraften i Sverige 17,6 TWh, cirka 11 procent av den svenska elanvändningen.

Statkraft arbetar även med utveckling av nya vindparker. Här kan du läsa mer om våra projekt.

Vi är måna om att ha en bred och omfattande dialog med närboende och övriga intressenter. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor eller funderingar.

vindkraftverk

GWh producerat i april 2023

GWh producerat hittills under 2023

GWh producerat 2022

Här hittar du våra vindparker

Björkhöjden

Stamåsen

Mörttjärnberget

Ögonfägnaden