Pressmeddelande: Överenskommelse nådd mellan Statkraft SCA Vind AB och Jijnjevaerie sameby

Statkraft SCA Vind AB och Jijnjevaerie sameby har nått en överenskommelse om ersättning för det intrång som drabbat samebyn.
Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) och Jijnjevaerie sameby har nått en överenskommelse om ersättning för de skador och intrång som blivit av de vindparker som SSVAB har byggt i Västernorrland och Jämtlands län och där samebyn är berörd.

Överenskommelsen har kommit till stånd efter en process som pågått i många år och där både en juridisk prövning enligt svensk miljörätt och en process utifrån OECD:s riktlinjer har ingått. I OECD Nationella kontaktpunktens uttalande, som kom i februari i år, rekommenderades att Statkraft och Jijnjevaerie sameby skulle försöka att komma överens om vindparkernas framtida utveckling och drift. Detta har nu gjorts och en överenskommelse är nådd.

Innehållet i överenskommelsen reglerar de villkor och skyddsåtgärder som SSVAB ska vidta för att minska vindkraftens påverkan på samebyn och rennäringen.

− Vi bär på känslan av sorg över att ha förlorat marker, men det är skönt att vi lyckats komma överens med SSVAB om ersättning för de kostnader vi har med anledning av vindparkerna. Överenskommelsen innebär att vi får koncentrera oss på att lösa de problem som uppstår, och det är inte längre konflikten i sig som står i fokus, säger Marianne Persson ordförande i Jijnjevaerie.

− Det känns väldigt bra att vi har lyckats komma överens, eftersom vi har många år av samexistens framför oss. SSVABs intention har hela tiden varit att försöka minimera den påverkan som vindkraftsparkerna har på samebyns verksamhet i området. Vi ser fram emot en god relation och ett gott samarbete med Jijnjevaerie sameby, säger Urban Blom, vd SSVAB.

 

För ytterligare frågor:
Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft, 070-521 31 16
Kontaktperson Jijnjevaerie sameby, Marianne Persson, 076-844 88 58