Statkraft har nu tagit över ansvar, kontroll och övervakning av turbinerna vid Björkhöjden från Siemens.

Vi tar tar över 48 av 90 turbiner i Björkhöjden (Björkhöjden 1) från Siemens, som har byggt vindparken och haft ansvaret fram tills nu. Därmed tar Statkraft ytterligare ett steg i  ansvaret för drift och underhåll i våra vindparker i Sverige.  Det innebär att vi nu kör och övervakar hela Björkhöjden1 från Statkrafts kontrollrum i Sollefteå.
Det innebär också att Statkraft nu har fullt ansvar för Stamåsens 26 vindkraftverk, Mörttjärnbergets 37 kraftverk, Ögonfägnadens 33 kraftverk och de 48 vindkraftverken i Björkhöjden 1. Från och med nu är Statkraft alltså fullt ansvariga för drift och underhåll av 144 vindkraftverk i Sverige.
Nästa steg i denna process är övertagandet av Björkhöjden 2 med sina 42 vindkraftverk. Det beräknar vi göra under november 2017.
Här kan du se vilka som är anvariga för driften i vindparkerna.