Vindkraftparken i Tribbhult är föremål för två olika prövningar. Det beslut som kom från Kammarrätten rör lagligheten av kommunens beslut.

Vindkraftparken i Tribbhult är föremål för två olika prövningar, dels tillståndsprövningen av parken, dels lagligheten av kommunens beslut att återkalla vetot enligt kommunallagen. Det är två helt separata prövningar av olika domstolar som inte ska blandas ihop. Det beslut som kom från Kammarrätten rör lagligheten av kommunens beslut. Beslutet från Kammarrätten har ingen slutlig påverkan på tillståndsprövningen av vindkraftparken. Däremot kommer Statkraft att göra en analys om det ändå finns skäl att överklaga beslutet.

Målet rörande tillståndet till parken har överklagats av kommunen, länsstyrelsen, fågelföreningar och sakägare till Mark- och miljööverdomstolen och Statkraft avvaktar besked om målet kommer att tas upp till prövning av domstolen eller om domen från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen kommer att stå fast.