Aktuellt

Läs nyheter och pressmeddelanden

16 december 2015

Slutrapport angående ljudmätningar

Sedan mars 2015 har vi mätt ljudet kring två vindkraftverk inne i varje vindpark och utomhus vid två bostäder (totalt åtta mätplatser).