November 2007 – oktober 2008

Announcement Date: 21 november, 2007

Samråd med berörda länsstyrelser, kommuner och allmänhet