November 2011

Announcement Date: 8 november, 2011

Tillstånd Björkhöjden, Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna vinner laga kraft