September 2012

Announcement Date: 21 september, 2012

Investeringsbeslut för Ögonfägnaden och Björkhöjden