Statkraft har sålt vindkraftsprojektet Björkvattnet

Björkvattnet, som ligger i anslutning till Statkrafts redan driftsatta vindpark Björkhöjden, är beläget i Ragunda kommun. Tillståndet möjliggör 30-35 vindkraftverk. För mer information om försäljningen kontakta Johan Boström, chef för vindprojekt i Statkraft Sverige,...

Oroande avslag gällande höjning av vindkraftverk

Mark- och miljööverdomstolen har valt att avslå Statkrafts ansökan om ändring av totalhöjden på vindkraftverken i tillstånden för Ögonfägnaden och Bodhögarna. Beslutet är prejudicerande och innebär att svensk vindkraft riskerar hamna på efterkälken då...
Pressmeddelande: SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

Pressmeddelande: SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen. Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, bildades 2007 för att utveckla vindkraft på SCAs marker i Norrlands...

Statkraft har tagit över ansvaret för turbinerna i Björkhöjden 1

Vi tar tar över 48 av 90 turbiner i Björkhöjden (Björkhöjden 1) från Siemens, som har byggt vindparken och haft ansvaret fram tills nu. Därmed tar Statkraft ytterligare ett steg i  ansvaret för drift och underhåll i våra vindparker i Sverige.  Det innebär att vi nu...
Välbesökt invigning av Skandinaviens största vindkraftsområde

Välbesökt invigning av Skandinaviens största vindkraftsområde

Ungefär 850 gäster deltog i invigningen av vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden den 1 juni. Kvällen bjöd på härligt sommarvärme och bitvis strålande sol. Utsikten över blånade berg och 123 vindkraftverk fick agera fond för invigningen som hade temat Folkets...