Mark- och miljööverdomstolen ger avslag till Tribbhult

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat sin dom gällande Statkrafts planerade vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Domen ger avslag på projektet till följd av att kommunen dragit tillbaka sitt tidigare tillstyrkande. Därmed menar domstolen att tillstånd...

Med anledning av Kammarrättens beslut

Vindkraftparken i Tribbhult är föremål för två olika prövningar, dels tillståndsprövningen av parken, dels lagligheten av kommunens beslut att återkalla vetot enligt kommunallagen. Det är två helt separata prövningar av olika domstolar som inte ska blandas ihop. Det...

Statkraft har sålt vindkraftsprojektet Björkvattnet

Björkvattnet, som ligger i anslutning till Statkrafts redan driftsatta vindpark Björkhöjden, är beläget i Ragunda kommun. Tillståndet möjliggör 30-35 vindkraftverk. För mer information om försäljningen kontakta Johan Boström, chef för vindprojekt i Statkraft Sverige,...

Oroande avslag gällande höjning av vindkraftverk

Mark- och miljööverdomstolen har valt att avslå Statkrafts ansökan om ändring av totalhöjden på vindkraftverken i tillstånden för Ögonfägnaden och Bodhögarna. Beslutet är prejudicerande och innebär att svensk vindkraft riskerar hamna på efterkälken då...
Pressmeddelande: SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

Pressmeddelande: SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen. Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, bildades 2007 för att utveckla vindkraft på SCAs marker i Norrlands...

Statkraft har tagit över ansvaret för turbinerna i Björkhöjden 1

Vi tar tar över 48 av 90 turbiner i Björkhöjden (Björkhöjden 1) från Siemens, som har byggt vindparken och haft ansvaret fram tills nu. Därmed tar Statkraft ytterligare ett steg i  ansvaret för drift och underhåll i våra vindparker i Sverige.  Det innebär att vi nu...