Mark- och miljööverdomstolen ger avslag till Tribbhult

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat sin dom gällande Statkrafts planerade vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Domen ger avslag på projektet till följd av att kommunen dragit tillbaka sitt tidigare tillstyrkande. Därmed menar domstolen att tillstånd inte kan beviljas….