Kontakt

Telefon

+46 620 198 00

Kontor

Kontor Sollefteå

Statkraft Sverige AB
Nipan 51
881 52 SOLLEFTEÅ

Kontor Stockholm

Statkraft Sverige Vind AB och Statkraft Sverige Vind II AB
Sveavägen 9
111 57 STOCKHOLM

Kontor Östersund

Statkraft Sverige AB
Fyrvallavägen 1 A
831 43 ÖSTERSUND

Vindparker

Vindpark Björkhöjden

Hocksjön 101
880 40 RAMSELE

Vindpark Stamåsen

Stamåsen 580
833 93 STRÖMSUND

Vindpark Mörttjärnberget

Mörttjärnberget 111
840 67 SÖRBYGDEN

Vindpark Ögonfägnaden

Sörviken 420
830 70 HAMMERDAL

På plats i vindparkerna

Magnus Österberg

Björkhöjden, Stamåsen & Ögonfägnaden
Drift- och underhållschef
Telefon: 072-723 41 43
magnus.osterberg@statkraft.com

 

Jens Näsström

Mörttjärnberget
Drift- och underhållschef
Telefon: 070-548 39 37
jens.naesstroem@statkraft.com

Här är vi som arbetar med vindkraft

Anders Hildebertzon

Kraftverkschef
anders.hildebertzon@statkraft.com

Anna Edholm

Hälsa & säkerhet
anna.edholm@statkraft.com

Stian Andersen

VD för Statkraft Sverige Vind AB och Statkraft Sverige Vind II AB
stian.andersen@statkraft.com

Johan Boström

Chef för vindkraftsutveckling i Sverige
Johan.Bostroem@statkraft.com