Om Statkraft

Statkraft äger och driver fyra stora vindparker i Jämtland och Västernorrland.
Totalt 186 vindkraftverk som tillsammans bidrar med 1,6 TWh förnybar energi per år.
ProjekthistorikArbetsmiljö

Statkraft äger och driver fyra stora vindparker i Jämtland och Västernorrland. Totalt 186 vindkraftverk som tillsammans bidrar med 1,6 TWh förnybar energi per år.

Driften av vindparkerna sköts av Statkraft Sveriges organisation i Sollefteå. Ett tjugotal drift- och underhållstekniker ute i vindparkerna ser till att produktionen blir så stabil och smidig som möjlig.

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 4000 anställda i 16 länder.

www.statkraft.se

Säkerheten är prioriterad

Säkerheten för våra medarbetare är alltid högt prioriterad. Vi har ett mål om noll arbetsskador för alla våra anställda, tillfälligt anställda, leverantörer och partners.

Statkraft arbetar aktivt att uppnå en skadefri och hälsosam arbetsmiljö och sträva efter en öppen och förebyggande arbetsmiljökultur.

Säkerhetskulturen i koncernen utvecklas genom tydligt ledarskap, löpande engagemang och mål för ständiga förbättringar. Vi kommer systematiskt att använda riskbedömning som ett sätt att förebygga olycksfall och skador.

Hälsa och säkerhet är också centrala teman i koncernens program för kompetensutveckling och utbildning.