Projekt Tribbhult

Västerviks kommun i Kalmar län

Projekt Tribbhult

Statkraft arrenderar ett 4 000 hektar stort område ungefär 3 kilometer sydöst om Hjorted i Västerviks kommun. Det arrenderade området utgörs framförallt av produktionsskog i ett sjörikt småkuperat landskap.

Utredningsområdet för vindpark Tribbhult bedöms rymma 26 -34 vindkraftverk, med en höjd på upp till 220 meter.

De vindkraftverk som är aktuella för parken kommer att ha en effekt på 2,5-4 MW och generera sammanlagt 250-300 GWh årligen. Detta motsvarar omkring två tredjedelar av den totala elförbrukningen i Västerviks kommun.

Tillståndsansökan som omfattar max 34 vindkraftverk lämnades in till länsstyrelsen i Kalmar i december 2014. Miljöprövningsdelegationens beslutade i september 2017 om max 26 vindkraftverk. Beslutet är överklagat till nästa instans som är Mark- och miljödomstolen, överklagan gäller både projektets utformning och omfattning.

Karta över området

Kartan visar nuläget för projekt Tribbhult. Blå linje visar det ursprungliga ansökta området. Röd linje är det område som Miljöprövningsdelegationen gett tillstånd till. Grön linje visar det området som vi yrkat på i vår överklagan av Miljöprövningsdelegationens beslut.

Kontakt

Johan Boström

Chef för vindkraftsutveckling i Sverige
Johan.bostrom@statkraft.com