Vindparkerna

186 vindkraftverk och en årlig produktion på 1,6 TWh. Välkommen till våra fyra vindparker.

Förnybar energi från Jämtland och Västernorrland

Produktionen från våra fyra vindparker motsvarar elkonsumtionen i 79.600 eluppvärmda villor.

Vindparkerna Björkhöjden, Mörttjärnberget, Stamåsen och Ögonfägnaden ligger på skogsmark i Jämtland och Västernorrland. De ägs av Statkraft och driften sköts av Statkraft Sveriges organisation i Sollefteå. Ett tjugotal drift- och underhållstekniker ute i vindparkerna ser till att produktionen blir så stabil och smidig som möjlig.

De tre parkerna Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen utgör tillsammans Skandinaviens största vindkraftområde.

Dokument för nedladdning

Här kan du läsa och ladda ner en folder om alla våra fyra vindparker.

vindparker i Jämtland och Västernorrland

vindkraftverk

MW installerad effekt

km² areal skogsmark

Här hittar du våra vindparker

Björkhöjden

Stamåsen

Mörttjärnberget

Ögonfägnaden