Vindpark Björkhöjden

90 vindkraftverk á 3,2 MW
Installerad effekt: 288 MW

Vår största och
högst belägna vindpark

Björkhöjden invigdes i juni 2016 på temat Folkets vindpark. Cirka 850 personer och strålande sommarväder gjorde invigningen minnesvärd. Här kan du se bilder från kvällen.

Vindpark Björkhöjden i Sollefteå och Ragunda kommuner omfattar 43 km² skogsmark. Området ligger ca 2 mil sydväst om Ramsele och ca 3 mil nordväst om Hammarstrand

Landskapet är kuperat med flera höjder – Björnbomberget, Gammbodberget, Hällberget och Samtjärnkullen. Här finns även flera mindre sjöar, vattendrag och våtmarker.

Vindparken är byggd i två etapper och togs i drift vid årsskiftet 2015/2016 – 90 vindturbiner med en effekt på vardera 3,2 MW. Total installerad effekt är cirka 288 MW.

Björkhöjden producerar cirka 800 GWh per år. Det motsvarar elkonsumtionen för 40.000 eluppvärmda villor eller hushållsel för cirka 160.000 villor eller 400.000 lägenheter.

Björkhöjden och tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral i Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera och leverera till de som handlar med el. Det är ett övervakningssystem som styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Rotorbladens vridning beror sedan på hur mycket det blåser.

Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 6.480 MWh.

Dokument för nedladdning

Här kan du ta del av våra månadsbrev för byggperioden oktober 2012 – juni 2016.

Månadsbrev

Här finns tillståndshandlingarna för Björkhöjden.

Tillståndsansökan
Tillståndsbeslut

Vindpark Björkhöjden

Vindkraftverk

MW installerad effekt

GWh energi per år

km² areal

Här hittar du våra vindparker

Björkhöjden

Stamåsen

Mörttjärnberget

Ögonfägnaden

På plats i Björkhöjden

Erika Dahlin

Drift-och underhållschef
Björkhöjden, Stamåsen och Ögonfägnaden.

Telefon: 072-524 70 02
erika.dahlin@statkraft.com

Postadress

Vindpark Björkhöjden
Hocksjön 101, 880 40 Ramsele
Se karta