Vindpark Mörttjärnberget

37 vindkraftverk á 2,5 MW
Installerad effekt: 92 MW

Här levererar vi
jämtländsk energi

Mörttjärnberget invigdes i juni 2014.

Mörttjärnberget i Bräcke kommun omfattar 13 km² skogsmark och ligger ca 2,5 mil öster om Bräcke. Landskapet är skogsmark på en höjdplatå med inslag av mindre sjöar, vattendrag och våtmarker.

Vindparken togs i drift under försommaren 2014 – 37 vindturbiner med en effekt på vardera 2,5 MW. Total installerad effekt är 92 MW.

Mörttjärnberget producerar cirka 290 GWh energi årligen. Det motsvarar elkonsumtionen i 14.000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 56.000 villor eller 140.000 lägenheter.

Mörttjärnberget och tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral i Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera och leverera till de som handlar med el. Det är ett övervakningssystem som styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Rotorbladens vridning beror sedan på hur mycket det blåser.

Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 2.000 MWh.

Här finns månadsbreven och tillståndshandlingarna för Mörttjärnberget.

Månadsbrev september 2011 – juli 2014
Tillståndsansökan
Tillståndsbeslut

 

 

 

Vindpark Mörttjärnberget

Vindkraftverk

MW installerad effekt

GWh energi per år

km² areal

Här hittar du våra vindparker

Björkhöjden

Stamåsen

Mörttjärnberget

Ögonfägnaden

På plats i Mörttjärnberget

Jens Näsström

Drift- och underhållschef på Mörttjärnberget
Telefon: 070-548 39 37
jens.naesstroem@statkraft.com

Hitta hit

Vindpark Mörttjärnberget
Mörttjärnberget 111, 840 67 Sörbygden
Se karta