Vindpark Ögonfägnaden

33 vindkraftverk á 3,2 MW
Installerad effekt: 106 MW

Vackra vyer på Ögonfägnaden

Ögonfägnaden har varit i drift sedan årsskiftet 2015/2016. Parkens högsta punkt ligger 540 meter över havet och bjuder på vacker utsikt.

Vindpark Ögonfägnaden i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner omfattar 13 km² skogsmark. Vindparken ligger ca 3,5 mil söder om Strömsund och ca 2,5 mil väster om Ramsele och fördelar sig i stor sett lika mellan kommunerna Ragunda och Strömsund samt med en mycket begränsad del i Sollefteå kommun.

Landskapet är ett kuperat skogslandskap med inslag av mindre sjöar, vattendrag och våtmarker.

Vindparken togs i drift vid årsskiftet 2015/2016 – 33 vindturbiner med en effekt på vardera 3,2 MW. Totalt installerad effekt är cirka 106 MW.

Ögonfägnaden producerar cirka 310 GWh årligen. Det motsvarar elkonsumtionen i 16.000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 64.000 villor eller 160.000 lägenheter.

Ögonfägnaden och tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral i Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera och leverera till de som handlar med el. Det är ett övervakningssystem som styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Rotorbladens vridning beror sedan på hur mycket det blåser.

Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 2.400 MWh.

Tillståndet medger 40 vindkraftverk. Etapp två med ytterligare 7 vindkraftverk är under förprojektering.

Dokument för nedladdning

Här kan du ta del av våra månadsbrev för byggperioden oktober 2012 – juni 2015.

Månadsbrev

Här finns tillståndshandlingarna för Ögonfägnaden.

Tillståndsansökan
Tillståndsbeslut

Vindpark Ögonfägnaden

Vindkraftverk

MW installerad effekt

GWh energi per år

km² areal

Här hittar du våra vindparker

Björkhöjden

Stamåsen

Mörttjärnberget

Ögonfägnaden

På plats i Ögonfägnaden

Erika Dahlin

Drift-och underhållschef
Björkhöjden, Stamåsen och Ögonfägnaden.

Telefon: 072-524 70 02
erika.dahlin@statkraft.com

Hitta hit

Vindpark Ögonfägnaden
Sörviken 420, 830 70 Hammerdal
Se karta