Vindpark Stamåsen

26 vindkraftverk á 2,3 MW
Installerad effekt: 60 MW

Stamåsen var först ut

Stamåsen invigdes i september 2013 och var den första av våra vindparker att leverera förnybar energi.

Stamåsen i Strömsunds och Sollefteå kommuner omfattar 14,5 km² skogsmark. Vindparken ligger ca 2,5 mil söder om Strömsund, ca 3,5 mil nordväst om Ramsele och ca 2 mil nordost om Hammerdal.

Landskapet är skogsmark med en höjdplatå som ligger kring 400–430 möh. Här finns några mindre sjöar, vattendrag och våtmarker.

Första etappen av Stamåsen togs i drift under hösten 2013 – 26 vindturbiner med en effekt på vardera 2,3 MW. Total installerad effekt är 60 MW.

Stamåsen producerar cirka 200 GWh energi årligen. Det motsvarar elkonsumtionen i 9.600 eluppvärmda villor eller hushållsel för 39.000 villor eller 96.000 lägenheter.

Stamåsen med tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral i Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera och leverera till de som handlar med el. Det är ett övervakningssystem som styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Rotorbladens vridning beror sedan på hur mycket det blåser.

Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 1 560 MWh.

Tillståndet medger 50 vindkraftverk men den begränsade nätkapaciteten i regionen gör att Stamåsen byggs stegvis. Etapp 2 med ytterligare 24 vindkraftverk är under förprojektering.

Dokument för nedladdning

Här kan du ta del av våra månadsbrev för byggperioden september 2011 – december 2013.

Månadsbrev

Här finns tillståndshandlingarna för Stamåsen.

Tillståndsansökan
Tillståndsbeslut

Vindkraftverk

MW installerad effekt

GWh energi per år

km² areal

Här hittar du våra vindparker

Björkhöjden

Stamåsen

Mörttjärnberget

Ögonfägnaden

På plats i Stamåsen

Erika Dahlin

Drift-och underhållschef
Björkhöjden, Stamåsen och Ögonfägnaden.

Telefon: 072-524 70 02
erika.dahlin@statkraft.com

Hitta hit

Vindpark Stamåsen
Stamåsen 580, 833 93 Strömsund
Se karta